วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สุนัขพันธุ์ชิวาวา

น้องชิ

chihuahua american kennel club


ชิวาวา (Chihuahua) จัดได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และในปัจจุบันสุนัขพันธุ์ชิวาวากำลังเป็นที่นิยมกันมากของเหล่าผู้ที่รัก สุนัข เนื่องด้วยขนาดตัวของมัน อุปนิสัยผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมนำเจ้าชิวาวามาเลี้ยง
น้องชิ หรือว่า ชิวาวา จัดอยู่ในประเภท Toy ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านและนิยมนำสุนัขชิวาวามาประกวดในด้านความ สวยงาม โดยธรรมชาติของมันแล้ว เจ้าชิวาวามักเป็นสุนัขที่เงียบ มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของ และมันจะมีอัธยาศัยที่ดีกับสุนัขตัวอื่นๆในบ้าน รวมแม้กระทั่งแมวหรือนกด้วย ยกเว้นเมื่อมันถูกรบกวนหรือทำให้มันตกใจ มันจะเห่า สุนัขพันธุ์ชิวาวาถือเป็นสุนัขที่แกร่งและมีอายุที่ยืนยาว
น้องชิในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ขนสั้นและพันธุ์ขนยาว ชิวาวาพันธุ์ขนสั้น(ขนเกรียน) เหมาะสำหรับบุคคลที่แพ้ขนสุนัข ส่วนชิวาวาพันธุ์ขนยาว จะมีลักษณะมีขนเป็นฝอยๆ ตามหูและขา ขนตามลำตัวจะอ่อนนุ่มเป็นมัน หางมีลักษณะเป็นพู่ ทั้ง 2 สายพันธุ์นั้นต่างก็มีอุปนิสัยตรงกัน มีความว่องไว กะทัดรัด ปราดเปรียว ร่าเริง เฉลียวฉลาดมาก ฝึกสอนง่าย สมเหมาะสำหรับที่จะนำมาเลี้ยงในบ้านที่มีเนื้อที่จำกัดโดยเฉพาะบ้านในเมือง ใหญ่ๆ

ลักษณะน้องชิ


ลักษณะทั่วไปของน้องชิ มีดังนี้
ลักษณะชิวาวา
chihuahua emoลักษณะทั่วไป : ชิวาวาเป็นสุนัขขนาดเล็กที่มีความฉลาดและจงรักภักดีต่อเจ้าของมาก มีทั้งพันธุ์สั้นและขนยาว ชิวาวาพันธุ์ขนสั้นมีต้นกำเนิดมาจากสุนัขสายพันธุ์ดั้งเดิม ส่วนสายพันธุ์ขนยาวเพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาภายหลัง ชิวาวาเป็นสุนัขที่มีโครงสร้างกระชับสมสัดส่วน ดูสง่างาม คล่องแคล่วว่องไวและตื่นตัวตลอดเวลา กะโหลกมีลักษณะกลม ความยาวลำตัวมากกว่าความสูงเล็กน้อย จมูกและปากสั้น ปลายจมูกค่อนข้างแหลม จมูกมีสีเข้มเข้ากับขนลำตัว ใบหูมีขนาดใหญ่ปลายหูค่อนข้างแหลมตั้งขึ้น ตาโตแต่ไม่ยื่นโปนออกมา นัยน์ตามีสีดำสนิท
chihuahua emoนิสัย : ชิวาวาเป็นสุนัขมีความฉลาดและจงรักภักดีต่อเจ้าของมา กเมื่อเทียบกับสุนัขพันธุ์อื่นๆ โดยปกติมักเป็นสุนัขที่เงียบสงบไม่ค่อยเห่าส่งเสียงร บกวน เว้นแต่จะถูกรบกวนหรือทำตกใจจึงจะเห่าเพื่อรักษาที่อ ยู่อาศัยของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีนิสัยกล้าหาญมักจะยืนหยัดต่อสู้กับสุนัขตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กกว่า แต่ก็มีอัธยาศัยที่ดีกับสุนัขตัวอื่นหรือสัตว์เลี้ยง ชนิดอื่นๆ
chihuahua emoขนาด :
- ความสูง 16-20 (เซนติเมตร)
- น้ำหนักตัว 2.5-2.7 (กิโลกรัม)
chihuahua emoขน :
- ชิวาวาพันธุ์ขนสั้น เส้นขนควรมีลักษณะอ่อนนุ่มและแนบติดกับลำตัวขนเป็นมั นแวววาว หากชิวาวาตัวโต จะมีขนขึ้นดกหนากว่าปกติ เพราะมีขนชั้นในด้วยไม่ถือว่าผิดมาตรฐาน
โดยปกติขนที่บริเวณลำตัวและคอ จะขึ้นหนาแน่นกว่าขนตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ส่วนขนที่บริเวณศีรษะและใบหูจะบางกว่าส่วนอื่น
- ชิวาวาพันธุ์ขนยาว เส้นขนควรมีลักษณะอ่อนนุ่ม ขนเหยียดตรง หรือเป็นลอนเล็กน้อย แต่ห้ามหยิก ขนชั้นในจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขนที่บริเวณใบหูจะต้องยาว แต่ถ้าขนยาวและดกมากหนาเกินไปจนห้อยปรกลงมาครอบใบหู ควรตัดเล็มออก
สำหรับขนที่บริเวณขาอุ้งเท้า และบริเวณด้านหลังของสะโพกควรมีเส้นเล็กบาง ส่วนขนที่บริเวณลำคอและหางควรมีลักษณยาวและฟู
chihuahua emoสี : ของขนที่บริเวณหางควร มีสีกลมกลืนกับสีของขนบนตัว
- สำหรับชิวาวาขนสั้น ขนที่บริเวณหางควรมีลักษณะยาวและอ่อนนุ่มกว่าขนบนตัว
- ส่วนชิวาวาพันธุ์ขนยาว ขนที่บริเวณหางควรมีลักษณะยาวและอ่อนนุ่ม
chihuahua emoศีรษะ : กะโหลกศีรษะควรกลมคล้ายผลแอปเปิ้ลตั้งกลับหัว ผิวหนังตรงบริเวณกรามและแก้ม ควรตอบแนบติดกับกระดูก
chihuahua emoหู : ใบหูควรมีขนาดใหญ่ ปลายหูค่อยข้างแหลม ในยามที่สุนัขเกิดความตื่นตัวหรือกำลังให้ความสนใจกั บสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใบหูควรตั้งชัน แต่ในยามปกติใบหูทั้ง 2 ข้างควรตั้งถ่างออกจากกันโดยฐานใบหูทำมุมเฉียง 45 องศา กับกะโหลกศีรษะ สำหรับชิวาวาพันธุ์ขนยาว บริเวณหลังใบหูควรมีขนยาว ปกคลุมถ้าหากขนขึ้นที่ใบหูดกหนามากเกินไปอาจเล็มแต่เ พื่อความสวยงามไดแต่ถ้าใบหูห้อยปรกลงมาถือว่าบกพร่อง
chihuahua emoตา : ตา โตแต่ไม่ควรยื่นโปนออกมามาก ตาทั้ง 2 ข้างควรมีขนาดเท่าๆกัน และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากกันในระดับพอเหมาะ นัยน์ตาควรมีสีดำสนิทส่องประกายแวววาว แต่สำหรับชิวาวาที่มีขนสีครีมออกเหลือง หากนัยน์ตามีสีจางอนุโลมได้ จมูก จมูกปากควรสั้น ปลายจมูกปากค่อนข้างกลม สีของจมูกควรมีสีเข้ากับสีของขนบนลำตัว สำหรับชิวาวาที่มีขนสีครีมออกเหลือง หากจมูกมีสีชมพูถือว่าพออนุโลมได้ซึ่งจุดนี้จะแตกต่า งจากสุนัขพันธุ์อื่นๆ เพราะโดยส่วนใหญ่ หากสุนัขมีจมูกสีชมพู ถือว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรงมาก
chihuahua emoฟัน : ฟันหน้าควรขนกันได้สนิทเหมือนกรรไกร โดยฟันบนเกยอยู่ด้านนอก แต่ถ้าฟันแถวล่างเกยอยู่ด้านนอก หรือฟันบนขบเกยอยู่ด้านนอก แต่ขบฟันล่างไม่สนิทหรือฟันขาด หรือฟันขึ้นไม่เป็นระเบียบล้วน ถือเป็นข้อบกพร่องร้ายแรงทั้งสิ้น
chihuahua emoคอและหัวไหล่ : ลำคอควรมีลักษณะเป็นเส้นโค้งสวยงาม ลาดเทเข้าหาหัวไหล่เล็กน้อย สำหรับชิวาวาพันธุ์ขนสั้น ความสวยงามของลำคอถือเป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากมอง เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะไม่มีขนมาบดบัง ส่วนชิวาวาพันธุ์ขนยาว ขนที่บริเวณลำคอควรยาวแต่ไม่ถึงกับยาวและดกหนามาก หัวไหล่ที่ดีควรมีลักษณะราบเรียบและค่อยๆขยายออกกว้า ง รับกับขาหน้าทั้ง 2 ข้าง กระดูกหัวไหล่ควรลาดเทลงหาแผ่นหลัง
chihuahua emoอก : ควรลึก และกว้าง แต่ไม่ต้องถึงกับเท่าพันธุ์บลูด็อก แผ่นหลังและลำตัวแผ่นหลัง ควรมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับพื้น ความยาวของลำตัวมีมากกว่าความสูงเล็กน้อย โดยปกติชิวาวาเพศผู้จะมีลำตัวที่สั้นกว่าเพศเมีย โครงสร้างลำตัวมีลักษณะค่อนข้างกลม ไม่แบน แต่ก็ไม่ถึงกลมเหมือนถังเบียร์
chihuahua emoลำตัว : ครึ่งท่อนหลังจะต้องเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ ข้อศอกขาหลังเวลายืนตั้งอยู่ห่างจากกันในระดับพอเหมา ะ ข้อศอกไม่ควรบิดเข้าหากัน เวลาที่สุนัขเดินหรือวิ่งแลดูแข็งแรง เท้าไม่ปัด
chihuahua emoหาง : ต้อง ยาวพอเหมาะ หางควรตั้งและมีลักษณะโค้งคล้ายหางของสุนัขไทยหางดาบ ในกรณีที่สุนัขมีหางม้วน อนุโลมให้ปลายหางม้วนแตะแผ่นหลังได้ แต่ห้ามเลยระดับแผ่นหลังลงมา
chihuahua emoขาและเท้า : ขาควรเหยียดตรงและตั้งขนานกัน อุ้งเท้าควรมีขนาดเล็ก นิ้วเท้าแยกออกจากกัน แต่ไม่ถึงกับกางแบะออกเหมือนตีนเป็ด อุ้งเท้าคล้ายกับอุ้งเท้าของสุนัขพันธุ์บลูด็อก ซึ่งจะแตกต่างจากอุ้งเท้าของสุนัขพันธุ์อื่นๆ ซึ่งโดยมากมีอุ้งเท้ากระชับ
chihuahua emoสี : สีขนอาจมีได้หลายสี ไม่มีข้อจำกัด อาจเป็นสีเดียวกันทั้งตัวหรืออาจมีมาร์คกิ้งหรือสีด่ างก็ได้ สีขนมีได้ไม่จำกัด อาจเป็นสีเดียวทั้งตัวหรือมี มาร์คกิ้งหรือมีสีต่างๆก็ได้

การดูแลสุขภาพทั่วไปน้องชิ

chihuahua logo

การดูแลสุขภาพทั่วไปของน้องชิ ผู้เลี้ยงควรดูแลสุขภาพของน้องชิอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วันโดยเราสามารถตรวจสอบร่างกายน้องชิโดยดูจากอวัยวะส่วนๆ ต่างเช่น

ตา

ตา :: ตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด (ไม่ใช่ยาสีฟันนะจ๊ะ ^^v)  ตาของชิวาวาที่มีสุขภาพดี  จะมีแววตาที่แจ่มใส  ไม่ขุ่นมัวหรือตาแดง  ไม่ควรจะมีขี้ตาแฉะหรือเกรอะกรัง  รวมทั้งน้ำตาไหลเป็นคราบ (T.T  น่าสงสารอ่ะ)  ถ้าหากพบเห็นอาการดังกล่าวนั่นแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติกับน้องชิของเรา แล้ว  หากผู้เลี้ยงที่ยังไม่มีเวลาพาน้องชิไปหาหมอ  เราก็สามารถดูแลน้องชิในขั้นเริ่มต้นได้ดังนี้  ทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาล้างตาหยอดลงไปบนผิวกะจกตา  4 – 5  หยด  เป็นระยะๆ  เพื่อให้น้ำยาล้างตาชะเอาสิ่งทีก่อความระคายเคืองออกไป  รวมทั้งเศษขี้ตาหรือเศษขนของตัวน้องชิเอง (ข้อนี้เจอประจำ – -“)  แต่ถ้าหากเป็นโรคตาอักเสบธรรมดาเพราะผงเข้าตา  ก็ควรล้างตาด้วยกรดบิริกอ่อนๆ  เช็ดรอบๆ  ตาด้วยน้ำอุ่นๆ  แล้วหยอดยารักษาน้องชิของเราในขั้นต้น
chihuahua eye

จมูก


จมูก :: ส่วน สีดำของจมูกสุนัขจะสดใสเป็นมัน  และชื้นอยู่เสมอ  ถ้าหากพบว่าจมูกของน้องชิเกิดการแห้งตลอดเวลาและมัว  นั้นคือจะบอกถึงอาการของน้องชิ  น้องชิเกิดเจ็บป่วย  สิ่งที่ต้องดูแลคือ  ขี้มูกของน้องชิเราต้องสังเกตุอาจจะเป็นน้ำสีเหลืองหรือสีแดงทางรูจมูกมี ลักษณะเหนียวๆ  อยู่รอบจมูก  หายใจออกเสียงแรงๆ  และใช้เท้าตะกุยจมูกหรือไม่  ห้ามใช้วัตถุแหย่เข้าไปในรูจมูกของน้องชิเด็ดขาด (ขนาดเราเรายังไม่ชอบเลย..แล้วชิวาวาล่ะ?)


chihuahua nose

ปาก


ปาก :: เมื่อ ผู้เลี้ยงมองเข้าไปในปากของน้องชิ  เราจะต้องตรวจสอบหลายอย่าง  โดยปกติแล้วเหงือกและด้านในของรินฝีปากจะมีสีชมพูเมื่อน้องชิมีสุขภาพดี (ลองสังเกตดูนะคะ)  ฟังจะแน่นเป็นมันสีขาว  หากน้องชิเกิดการเจ็บป่วยสิ่งที่จะต้องดูคือ  เหงือกและเยื่อหุ้ม  หากเกิดการผิดปกติจะมีสีซีด  เหงือกมีสีแดงและมีเลือดออก  เจ็บปวดในลักษณะต่างๆ  คางห้อยตลอดเวลา  น้ำลายมีเลือด  หายใจมีกลิ่นเปรี้ยว  ฟันหลุดและหัก  มีหินปูนสะสมอยู่ในฟัน  และมีวัตถุแปลกปลอมอุดอยู่ระหว่างฟัน  น้องชิชอบตะกุยปากอาการเหล่านี้  เป็นอาการที่ผู้ดูแลจะต้องพาน้องชิไปหาหมอด่วน!!


chihuahua mouth

ทวารหนัก


ทวารหนัก :: ส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหารเรียกว่า  ลำไส้ใหญ่  รูเปิดจากลำไส้ใหญ่ถึงภายนอกร่างกายเรียกว่า  ทวารหนัก  ทั้งสองด้านของลำไส้ใหญ่ใกล้ทวารหนักมีต่อมเล็กๆ  ต่อมนี้จะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆ   ให้เราลองสังเกตผิวหนังรอบๆ  ทวารหนักว่ามีอาการบวมแดงหรือไม่  น้องชิที่กัดบริเวณนี้มากกว่าปกติ  หรืออาจเอาก้นไปถูกับพื้นบ่อยๆ  ควรพาน้องชิไปพบหมอ


chihuahua anus

น้องชิพุงยิ้ม

การเลือกอาหารให้กับน้องชิก่อนอื่นให้คุณตรวจสอบรายการคุณค่าทางโภชนาการเช่น  อาหารสำหรับลูกสุนัขและสุนัขตั้งครรภ์  หรืออาหารสำหรับสุนัขโตเต็มวัย  หลังจากเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับน้องชิของคุณแล้ว  ให้คุณตรวจสอบรายการส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้าง  สำหรับอาหารกระป๋องเกือบทั้งหมดจะระบุเนื้อสัตว์เป็นอับดับหนึ่ง  ส่วนอาหารเม็ดจะระบุเนื้อสัตว์เป็นอับดับรองลงมา  เหตุผลเพราะเนื้อสัตว์ในอาหารกระป๋องจะถูกสกัดน้ำออกจึงทำให้มีน้ำหนักมาก  ในส่วนของอาหารเม็ด  อาจมีเนื้อสัตว์ในปริมาณเท่าๆกัน  จะถูกระบุในลำดับถัดมาเนื่องจากมีน้ำน้อยกว่า
สรุปแล้วการเลือกอาหารให้น้องชิของเรา  เราควรเลือกให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาครบถ้วน  เพราะถ้าหากน้องชิของเราไม่ได้รับคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน  อาจจะทำให้น้องชิของเราเป็นโรคกระดูกอ่อน  ขนร่วง  ฟันงอกช้าและหลุดได้  หรือการเติบโตไม่ได้สัดส่วนตามลักษณะสายพันธุ์ค่ะ


chihuahua choices food


การเปลี่ยนอาหารให้กับน้องชิ
การเปลี่ยนอาหารสุนัขแบบกะทันหันอาจจะทำให้น้องชิของเราปวดท้องและท้อง เสียได้ค่ะ  ขอแนะนำสำหรับผู้ที่จะกำลังคิดจะเปลี่ยนอาหารให้น้องชิแนะนำให้คุณค่อยๆ  เปลี่ยนอาหารทีละน้อยๆ  โดยเริ่มจากผสมอาการตัวเดิม 3 ส่วนกับอาหารตัวใหม่ 1 ส่วนในวันแรก  ก่อนจะผสมอย่างละครึ่งในวันต่อมา  ส่วนในวันที่  3  ให้คุณผสมอาหารใหม่  3 ส่วนกับอาหารเก่า  1  ส่วน  และในวันที่  4  ค่อยให้อาหารใหม่กับน้องชิได้เลยค่ะ


chihuahua change food


สารอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับน้องชิ
- โปรตีน มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต  ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ  ทำให้ขนงอก  เราสามารถพบได้ในเนื้อสัตว์  เนื้อปลาค่ะ
- คาร์โบไฮเดรต ช่วยเสริมพลังในการทำกิจกรรมต่างๆ  สำหรับสุนัข  ซึ่งเราสามารถพบได้ในน้ำตาล  แป้ง  และข้าวต่างๆ
- ไขมัน ช่วยให้พลังงานเพื่อการเจริฐเติบโต การต่อสู้กับความเครียด  ความหนาว  หากสุนัขขาดกรดไขมันจะทำให้ผิวแห้งและเจริบเติบโตช้า  และถ้าขาดมากเกินไปอาจทำให้สุนัขตายได้ค่ะ
- วิตามิน ช่วยให้ร่างกายเจริบเติบโตและช่วยควบคุมกานทำงานของอวัยวะต่างๆ
วิตามิน  A ช่วยในการต้านทานโรค  พบในเนื้อสัตว์  ตับ  ไข่แดง  น้ำมันตับปลา
วิตามิน  B ควบคุมความสมบูรณ์กับผิวหนัง  ป้องกันโรคทางประสาท  พบในไข่แดง  นม  ตับ
วิตามิน  C ช่วยบำรุงรักษาผิวหนังและขนของสุนัข  พบในพืชผักผลไม้
วิตามิน  D ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูก  พบในน้ำมันตับปลา
วิตามิน  E ช่วยในการสืบพันธุ์และการผลิตน้ำนม
chihuahua nutrients foodอาหารเสริมของน้องชิ
สำหรับของกินเล่นของน้องชิ  เราควรให้น้องชิหม่ำๆขนมได้ไปเกิน  10  เปอเซนต์ต่อจำนวนแคลอรีในแต่ละวันซึ่ง
อาหารที่เป็นประโยชน์
 1. ขนมสุนัขแบบแคลอรีต่ำ
 2. ข้าวโพดคั่ว (ไม่ผสมเนยหรือเกลือ)
 3. ผักบรอกโคลี
 4. ถั่วลันเตาสุก
 5. แคร็อท
อาหารที่เป็นอันตราย
 1. ของเหลือที่ย่อยยากที่เต็มไปด้วยไขมันต่างๆ
 2. กระดูก  ชิ้นเล็กๆที่อาจติดคอน้องชิ  หรือกระดูกชิ้นใหญ่อาจทำให้น้องชิสำลักไปจนถึงขัดขวางลำไส้หรืออาจทิ่มตำอวัยวะภายในได้ค่ะ
 3. อาหารแมว  น้องชิของเราอาจจะกินได้ก็จริงแต่ในทางโภชนาการน้องชิของเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารแมวเลย
 4. ช็อกโกแลต  ตามลิงค์นี้เลยค่ะ  พิษจากช๊อกโกแลต
 5. หัวหอม  หากให้น้องชิกินมากไปจะทำให้เม็ดเลือดแดงของน้องชิต่ำจนนำไปสู่โรคโลหืตจาง
 6. นม  สำหรับสุนัขที่โตเต็มวัย  สุนัขมักจะไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสได้  (อธิบายในทางวิทยาศาสตร์เลยง่ะ  แหะๆ – -”)  เอาเป็นว่าการให้น้องชิของเราดื่มนมมากไปจะทำให้น้องชิเกิดอาการทองเสียและ ปวดท้องได้ค่ะ ซึ่งในกรณีนี้น้องชิของเราอาจจะปล่อยก๊าซออกมาด้วย!!

chihuahua supplements food

chiahuahua food